Επιστροφές

Πολιτική Επιστροφών

Αλλαγές γίνονται δεκτές μόνο για τις κατηγορίες «Αντικείμενα» και «Κεριά & Diffusers», εντός 25 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας.
Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τα εποχιακά προϊόντα ούτε για τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε τιμή έκπτωσης ή σε προσφορά.

Σε περίπτωση που το αντικείμενο ή το προϊόν που παραλάβατε υπέχει κάποιο ελάττωμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα, στα τηλέφωνα: +30 210 7239195 / +30 210 6814366 ή στο [email protected], προκειμένου να το ελέγξουμε και εφόσον το ελάττωμα επιβεβαιωθεί, να δρομολογηθεί είτε η αντικατάστασή του είτε η επιστροφή των χρημάτων με πίστωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό (σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω τραπέζης) ή στην πιστωτική κάρτα με την οποία έγινε η αγορά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά των προϊόντων που περιλαμβάνονται μόνο στις κατηγορίες «Αντικείμενα» και «Κεριά & Diffusers», που πραγματοποιήσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλάβατε το/α προϊόν/τα αυτό/ά, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
Συμπληρώνετε το έντυπο της Δήλωσης Υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ ως προς όλα του τα απαιτούμενα πεδία και μας το αποστέλλετε εντός της παραπάνω προθεσμίας ηλεκτρονικά. Αμέσως μετά, το εκτυπώνετε, το υπογράφετε και το τοποθετείτε μέσα στο πακέτο του προϊόντος που επιθυμείτε να επιστρέψετε. Θα πρέπει να αποστείλετε το επιστρεφόμενο προϊόν (από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε), χωρίς καμία καθυστέρηση, με δική σας ευθύνη και δαπάνη, στη διεύθυνση του καταστήματός μας «LES CONNAISSEURS» στο Εμπορικό κέντρο Golden Hall, Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι. Για να γίνει δεκτή η υπαναχώρησή σας, θα πρέπει απαραιτήτως το επιστρεφόμενο προϊόν α) να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο πώλησης) καθώς και συμπληρωμένη, ως προς όλα της τα πεδία, και υπογεγραμμένη τη Δήλωση Υπαναχώρησης (ακόμη και αν μας την έχετε ήδη αποστείλει και ηλεκτρονικά) και β) να βρίσκεται στην κατάσταση που το παραλάβατε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες, με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν. Αν δεν πληρούνται οι όλοι ανωτέρω όροι, στο σύνολό τους, ή εάν δεν περιέλθει στην εταιρεία μας η δήλωση υπαναχώρησής σας εντός της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερών από την παράδοση σε εσάς των προϊόντων, ή εάν καθυστερήσετε την επιστροφή του προϊόντος πέραν των 14 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησής σας, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν θα ικανοποιείται.
Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε να υπαναχωρήσετε από την αγορά κάποιου προϊόντος χωρίς να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση υπαναχώρησης, τότε απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκήσετε το δικαίωμά σας, είναι να μας έχετε αποστείλει το προϊόν (με τη συσκευασία του και όλα τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα, όπως λεπτομερώς αναφέρονται παραπάνω), το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο πώλησης) και την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση υπαναχώρησής σας, αυστηρά εντός των πρώτων δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοσή του σε εσάς.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «Κρασί», «Champagne & Spirits», «Γαστρονομία» και «Προτάσεις», λόγω της φύσης τους, των ειδικών συνθηκών αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς τις οποίες απαιτούν για τη διασφάλιση της ποιότητας τους, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αλλαγής ούτε να ασκηθεί για αυτά το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Στο «LES CONNAISSEURS» φροντίζουμε τα προϊόντα να αποθηκεύονται στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης ώστε να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση.