Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο κατάστημα «LES CONNAISSEURS»
Εμπορικό κέντρο Golden Hall, Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι,
τηλ. +30 210 7239195 και +30 210 6814366
ή με e-mail στο [email protected]