Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

Γενικοί όροι
Καλώς ήλθατε στο site του καταστήματος Les Connaisseurs. Η χρήση αυτού του site (παραγγελία προϊόντων, χρήση υπηρεσιών, πλοήγηση κ.λ.π.) υποδηλώνει συμφωνία με τους Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν το χρησιμοποιήσετε. Γι’ αυτό το λόγο, πρωταρχικό μέλημα των ιδιοκτητών του Les Connaisseurs και διαχειριστών της παρούσας ιστοσελίδας, είναι η παράθεση των παρακάτω όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ του καταστήματός μας και όλων εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά του.

Δικαιώματα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων
Η επίσκεψη και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης αυτής. Το Les Connaisseurs διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους και τις προϋποθέσεις  συναλλαγών, οπότε θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα κατά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Το Les Connaisseurs αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους, η ενημέρωση δε αυτή θα γίνεται με μόνη την ανάρτηση των τροποποιήσεων-προσθηκών στην παρούσα ιστοσελίδα, ή/και τις αντίστοιχες σελίδας βοηθείας.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα, διακριτικό γνώρισμα, σχέδιο, εικόνα, αρχείο, καθώς και ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του καταστήματός μας, Les Connaisseurs, και υπάγεται στη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του καταστήματος Les Connaisseurs και τρίτων που έχουν παραχωρήσει στην επιχείρησή μας τα παραπάνω υλικά, σήματα κ.λ.π. για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος site (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση / αφαίρεση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / δημοσιοποίηση / προβολή και εν γένει εκμετάλλευσή του για οποιαδήποτε αιτία από τρίτους, χωρίς προηγούμενη έγγραφη σχετική άδεια από το Les Connaisseurs ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά, σήματα κ.λ.π. για προώθηση των προϊόντων.

Τα περιεχόμενα του site χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί, να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά και για σκοπούς, οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας ή απαγορεύονται από τον νόμο (π.χ. παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδούς κ.λ.π.).
 
Κανένα μέρος της παρούσας ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server).

Για οποιαδήποτε παραποίηση ή παραβίαση των ανωτέρω όρων, αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Διαθεσιμότητα
Η ιστοσελίδα μας παρέχεται σε βάση ως εστί (as is). Κατά καιρούς η ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ή μπορεί η λειτουργία της να επηρεάζεται από σφάλματα, εργασίες συντήρησης ή άλλες, εκτός ελέγχου, καταστάσεις. Δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ποιότητα, λειτουργία, διαθεσιμότητα ή την απόδοση της ιστοσελίδας μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, παύσουμε ή να αποσύρουμε το περιεχόμενο της σελίδας μας, ή να διακόψουμε την πρόσβαση σε αυτήν ή να διακόψουμε τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Είστε υπεύθυνοι για τις χρεώσεις του Παρόχου Πρόσβασης στο Internet (ISP) και για οποιαδήποτε άλλη χρέωση σχετική με την χρήση της ιστοσελίδας μας.

Απαγορεύσεις
Δεν πρέπει να προκαλέσετε βλάβη, να παρέμβετε ή να εμποδίσετε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή στο περιεχόμενο αυτής, ούτε έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε πράξη που θα εμποδίσει την λειτουργικότητα ή την απρόσκοπτη πρόσβαση άλλων ατόμων στην ιστοσελίδα μας ή στο περιεχόμενο αυτής. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα με τρόπο που δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στο Les Connaisseurs ή σε τρίτους. Ο χρήστης ευθύνεται για κάθε ζημία της Les Connaisseurs ή συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων ή τρίτων από την κακόβουλη ή παράνομη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή του λογαριασμού του από τον ίδιο ή από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα.

 
Περιορισμός Ευθύνης
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
Το κατάστημα Les Connaisseurs ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά, που μπορεί να προκύψει από τυχόν σφάλματα, στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε τυχόν κακόβουλη παρέμβαση τρίτων.
Η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία τυχόν προκύψει σε οποιονδήποτε από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας ή από παράνομη ή κακόβουλη χρήση της ή από τυχόν σφάλματα, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Σύνδεσμοι με άλλα sites
Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου της. Στην περίπτωση αυτή το Les Connaisseurs δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά. Επίσης η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία οποιουδήποτε χρήστη ή τρίτου από την χρήση των links αυτών.

Υποδείξεις – Παράπονα
Η εταιρεία μας εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτόν, τα παράπονα και οι υποδείξεις των χρηστών, μας παρέχουν πολύτιμη πληροφόρηση και υποστήριξη στην αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των παροχών μας.
Εάν θέλετε να διατυπώσετε ένα παράπονο ή να κάνετε μια πρόταση βελτίωσης για την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail:
info@lesconnaisseurs.gr ή στο τηλέφωνο +302107239195

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Με την εγγραφή/δήλωση των στοιχείων σας, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο κλπ., παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Εταιρεία στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας

Η ως άνω συλλογή και επεξεργασία του προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών σας, την εμπορική επικοινωνία – προώθηση πωλήσεων μέσω ενημερωτικών e-mail/newsletters (π.χ. ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.), τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας υπηρεσιών καθώς και την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων).

Αποδέκτης προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτης των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία. Η Εταιρεία ενδέχεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτέλεση των παραγγελιών, την εμπορική της επικοινωνία με τους χρήστες ή και την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εξατομικευμένων προσφορών, σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτή επιχείρηση. Η τελευταία θα πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί η Εταιρεία ως προς τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ’ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα εγγεγραμμένων χρηστών

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τα ως άνω δεδομένα για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997) καθώς και να ζητήσετε την αλλαγή ή τη διαγραφή των στοιχείων αυτών και γενικά να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: info@lesconnaisseurs.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τους χρήστες προς την ιστοσελίδα είναι απόρρητες. Ειδικότερα, η Εταιρεία προκειμένου να διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας έχει λάβει τους ακόλουθους μηχανισμούς – μεθόδους ασφαλείας:

α. Ταυτοποίηση και Έγκριση Εισόδου Χρήστη (Identification, Authorization):

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή με την Εταιρεία, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας. Για την πρόσβαση στο λογαριασμό αυτό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση κωδικού εισόδου (username) και κωδικού ασφαλείας (password), τους οποίους επιλέγετε και αναγνωρίζετε αποκλειστικά εσείς.

β. Χρήση Τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer):

Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο κρυπτογραφεί με χρήση κλειδιού 128 bits τις πληροφορίες (στην σελίδα της τράπεζας που συνεργαζόμαστε), που προέρχονται από τον τερματικό σας μέχρι αυτές να φθάσουν στο διακομιστή της ιστοσελίδας όπου και αποκρυπτογραφούνται. Με τη μέθοδο αυτή προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς αυτά δεν μπορούν να διαβασθούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο ενώ ταυτόχρονα επαληθεύεται η ακεραιότητα και η γνησιότητα (Integrity – Authenticity) των μεταδιδομένων πληροφοριών.

γ. Παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Facebook (Facebook Link):

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα, στα τεχνικώς επιτρεπόμενα πεδία, να παρέμβει εκφράζοντας την γνώμη του για αναρτημένα στοιχεία, μέσω της εφαρμογής “Like/Μου αρέσει” που παρέχεται για τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, η οποία συνάγεται μεταξύ άλλων και παρουσίαση - επισήμανση στο προφίλ του χρήστη στο “Facebook” ότι δήλωση “Like” στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η συλλογή, χρήση και διάθεση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής χρηστών.

COOKIES

Όπως στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να αναγνωρίζουμε το χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Tα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες της Εταιρείας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ευχαριστούμε